Ecomerce - Solution - Technology

5 Bước để tạo một kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp nhỏ

04/11/2020
bởi Duy Vũ Minh
5 bước tạo một kế hoạc marketing cho danh nghiệp nhỏ

Có nhiều bạn nói rằng doanh nghiệp nhỏ, ngân sách nhỏ nên việc làm Marketing không cần phải có kế hoạch vừa mất thời gian vừa lại chả mang lại được gì, cứ bỏ tiền vô Facebook, Google hay banner hay network... rồi xem đơn hàng rồi tính tiếp. Thực ra nếu bạn vừa làm chủ, vừa tự làm những việc này thì kế hoạch là đã có trong đầu bạn rồi và bạn là người quyết định nên bạn cứ thế mà làm thôi, và dù có là thế đi nữa thì việc viết ra một kế hoạch hoản chỉnh cũng sẽ giúp hạn chế rủi ro, tránh ném tiền qua cửa sổ một cách vô ích đấy.