Ecomerce - Solution - Technology

Lập kế hoạch Marketig Online theo mô hình SOSTAC

04/12/2020
bởi Duy Vũ Minh
lập kế hoạch marketing online

SOSTAC là gì? SOSTAC là một quy trình mẫu mực, bao gồm các bước cụ thể khi bạn triển khai kế hoạch marketing, các bước này cũng chính là các vấn đề cốt lõi mà bạn phải giải quyết trong thực tế, đặc biệt là chúng rất dễ hiểu và được sắp xếp logic với nhau.
SOSTAC là viết tắt của:
Situation Analycis (Phân tích tình hình): where are we now? –> Chúng ta đang ở đâu?
Objectives (Mục tiêu): where do we want to be? –> Chúng ta muốn đi tới đâu?
Strategy (Chiến lược): how do we get there? –> Làm thế nào để đi tới đó?
Tactics (Chiến thuật): how exactly do we get there? –> Làm thế nào để biết chính xác chúng ta đến được đó?
Action plan (Kế hoạch hành động): what is our plan? –> Kế hoạch của chúng ta là gì?
Control (điều khiển): did we get there? –> Chúng ta đã đến đó chưa?

5 Bước để tạo một kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp nhỏ

04/11/2020
bởi Duy Vũ Minh
5 bước tạo một kế hoạc marketing cho danh nghiệp nhỏ

Có nhiều bạn nói rằng doanh nghiệp nhỏ, ngân sách nhỏ nên việc làm Marketing không cần phải có kế hoạch vừa mất thời gian vừa lại chả mang lại được gì, cứ bỏ tiền vô Facebook, Google hay banner hay network... rồi xem đơn hàng rồi tính tiếp. Thực ra nếu bạn vừa làm chủ, vừa tự làm những việc này thì kế hoạch là đã có trong đầu bạn rồi và bạn là người quyết định nên bạn cứ thế mà làm thôi, và dù có là thế đi nữa thì việc viết ra một kế hoạch hoản chỉnh cũng sẽ giúp hạn chế rủi ro, tránh ném tiền qua cửa sổ một cách vô ích đấy.